Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος: