Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η χρησιμοποίηση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα από μη ιατρικό προσωπικό: