Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις θα συστήνατε φυσικοθεραπεία: