Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σε ποιο από τα παρακάτω νοσήματα είναι απολύτως τεκμηριωμένη η φυσιοθεραπευτική παρέμβαση: