Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ενδείξεις για συστηματική χορήγηση γ-σφαιρίνης: