Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Δύο από τα παρακάτω αποτελούν ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση βρογχεκτασιών: