Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σχετικά με τον ακτινολογικό έλεγχο στις βρογχεκτασίες ισχύει ένα από τα ακόλουθα: