Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η θεραπεία εκλογής για τη μαζική αιμόπτυση που επιμένει σε ασθενή με βρογχεκτασίες είναι: