Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Το ποσοστό αποτυχίας του NIV στην υπερκαπνική ΧΑΠ αυξάνει: