Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Με την αναπνοή ποιου από τα παρακάτω μίγματα αερίων είναι μεγαλύτερος ο όγκος του Ν2 που είναι διαλυμένο στα υγρά του σώματος;