Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Πότε θα χρησιμοποιήσω μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό (NIV);