Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Στο Pressure support ο γιατρός πρέπει να επιλέξει τα εξής settings: