Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για P.aeruginosa σε ασθενείς με ΧΑΠ;