Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά και ποια λάθος: