Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

57 ετών καπνιστής 35 py με ΧΑΠ. Έχει δύσπνοια στην κόπωση και βήχα παραγωγικό. Σπιρομέτρηση: FEV1/FVC 65%. - FEV1 81% μετά βρογχοδιαστολή, sat 97%. - Α/α θώρακος χωρίς παθολογικά ευρήματα. - Καρδιολογικός έλεγχος χωρίς ευρήματα. Ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες;