Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό σχετικά με τους ασθενείς με ΧΑΠ;