Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό σχετικά με τους περιφερικούς σκελετικούς μύες ασθενών με ΧΑΠ;