Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ένας ασθενής με περιοριστική πνευμονική νόσο (RLD) κατά κανόνα έχει