Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Στο εμφύσημα η απαιτούμενη πίεση για την ελαστική παραμόρφωση του αναπνευστικού συστήματος είναι: