Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σε ασθενής με ΧΑΠ ποιος είναι ο καλύτερος δείκτης υπερδιάτασης;