Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Αναφορικά με το έργο της αναπνοής στους ασθενείς με ΧΑΠ και οξεία παρόξυνση ποιο είναι αυξημένο;