Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Χαρακτηρίστε τα παρακάτω ως σωστό ή λάθος:
(Α) Η IL-8 είναι κυρίως χημειοτακτική των μακροφάγων.
(Β) Η περφορίνη εκκρίνεται από τα CD4 λεμφοκύτταρα.