Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για τις TIMPs;