Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα παρακάτω κύτταρα δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της κυτταρικής φλεγμονής του παρεγχύματος στην ΧΑΠ;