Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ασθενής με ιστορικό δύσκολου μη ατοπικού άσθματος παραπονείται για μη ανταπόκριση σε αγωγή με εισπνεόμενα στεροειδή σε υψηλές δόσεις και μακράς δράσης β2-διεγέρτες. Λαμβάνει συχνά στεροειδή per os. ΔFEV1 8% στη βρογχοδιαστολή. Είναι κορτικοεξαρτώμενος; Τι θα κάνετε;