Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σε τι περίπου ποσοστό ασθενείς με άσθμα εμφανίζουν ρινίτιδα;