Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ασθενής με άσθμα εμφανίζει ημερήσια και νυχτερινά συμπτώματα 3 φορές το μήνα και FEV1 98% της προβλεπομένης. Ποια είναι η σοβαρότητα του άσθματος;