Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποια από τα παρακάτω δεν αποτελούν θεραπεία για την αλλεργική ρινίτιδα;