Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σε τι περίπου ποσοστό ασθενείς με χρόνια ρινίτιδα εμφανίζουν άσθμα;