Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ασθενής με άσθμα εμφανίζει ημερήσια συμπτώματα 3 φορές την εβδομάδα, νυχτερινά συμπτώματα 1 φορά το μήνα και FEV1 68% της προβλεπομένης. Ποια είναι η σοβαρότητα του άσθματος;