Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Στο συμπύκνωμα εκπνεομένου αέρα ποιο μόριο δεν μετράται στους ασθματικούς;