Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα στο βλεννογόνο των ασθματικών είναι όλα εκτός από τα: