Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η κύρια χημειοτακτική κυτταροκίνη για τα ηωσινόφιλα στο άσθμα είναι η: