Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ο όγκος του αέρα στους πνεύμονες στο τέλος μίας φυσιολογικής εκπνοής ονομάζεται