Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Συλλέγονται τα εξής δεδομένα από έναν ασθενή 27 ετών: pH = 7,50, [HCO3–] = 38 mmol/L, PO2 = 80 mmHg. Βάσει αυτών των ευρημάτων, ποια είναι η αναμενόμενη τάση CO2 (PCO2) γι’ αυτόν τον ασθενή;