Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Στη διάρκεια του ανεξάρτητου από προσπάθεια τμήματος μίας δοκιμαίας βίαιης ζωτικής χωρητικότητας (FVC), ο ρυθμός εκπνευστικής ροής