Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η μετεγχειρητική δυσλειτουργία των αναπνευστικών μυών οφείλεται σε: