Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η λοβεκτομή επιτρέπεται όταν: