Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα κατωτέρω είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για επιπλοκές από το αναπνευστικό μετά από επεμβάσεις κοιλίας;