Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η χορήγηση αναισθησίας σε ύπτια θέση επηρεάζει μετά πάροδο 1 ώρας τη σχέση πίεσης-όγκου: