Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Στις περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθειες, ποιο τμήμα των πνευμονικών όγκων δεν είναι μειωμένο;