Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος σχετικά με τη φυσιολογία της άσκησης και τον αερισμό;