Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σχετικά με την άσκηση και τη καρδιαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης, καθορίστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές: