Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιό από τα ακόλουθα είναι σωστό σχετικά με τον καθορισμό των πνευμονικών όγκων;