Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σχετικά με την ικανότητα διάχυσης του μονοξειδίου του άνθρακα (DLCO), ποια/ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος;