Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Οι σπιρομετρικοί δείκτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόφραξη και τον περιορισμό των αεραγωγών. Σχετικά με τη σπιρομετρηση, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;