Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σχετικά με τη σπιρομετρία, ποια/ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή;