Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Τί είναι αληθές για την NEP;