Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Θεωρητικά, πότε είναι σωστότερο, να εφαρμοστεί εξωγενής PEEP σε ασθενή με ΧΑΠ;