Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με τις μη αποτελεσματικές (να διεγείρουν τον αναπνευστήρα) εισπνευστικές προσπάθειες;